Baza Utworów


Jerzémù Stachùrsczémù

dodano dnia

Jerzémù Stachùrsczémù
z pòdzãką

Na papiór spłënało słowò
Zakwitnãło nótą
Zapôchnãło krutą
Wòniów, co z mëslą wãdrowa...

Tuñcëje krãcëszk Twi twórzbë
Ùsmienim zadzëwi
Teskniączką nôdzeji
Lëtrów czerz jak dzëwi różë...

Nalézã w knédze swi żëcô
Jak lësc zasëszoné
Wspòmnienié ò …

Czytaj więcej ››

Stolemowe dzieci

dodano dnia

Stolemowe dzieci
Tomasz Fopke

Pomorski olbrzym - stolem
Z poranną wstaje rosą
W strumieniu się napoi
Przez lasy kroczy boso...

To jagód połknie garście
Pół wołu na śniadanie
Gdy spadnie śnieg - nie marznie
W jaskini ma posłanie...

Raz dziewczę …

Czytaj więcej ››

Bòlnicowé wspòminczi

dodano dnia

Bòlnicowé wspòminczi
(lëterackô jimpresjô)

Białka mie òstawia w żdalni
Z kòfrã a sczerowanim
Wnetkã na rãce przëszła òpaska
- Kardiochirurgia?
Pùdzeta ze mną...

Pierszi dzéń jem pòznôł Damiana
Chòrzeje òd 15 lat
Jegò białka Marzena tu robi
Wié co, a …

Czytaj więcej ››

Na latosé Jastrë

dodano dnia

Na latosé Jastrë:
Skòpicą zdrowiô,
Lopiszcze ùbëtkù,
Gôrsc ùsmiéwków,
Czipkã dëtków,
Do te mòrgã pògòdë
A przë stole drachtu zgòdë -
żëczi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Chwaszczënie

Tómk Fópka

 
Czytaj więcej ››

Ò czim cwirzkają ptôszczi

dodano dnia

Ò czim cwirzkają ptôszczi
Na pargù dnia?
Są to pludrë nônowszé
Chto z kògúm, jak...?

- Co ta dzëwô Warblënô
Zôs zniosła jôj!
Òjcã bòdôj je bòcón -
Zlecôł krôj, rôj...

- Mają dawac wspòmóżczi
Zôrno na dzëb...
Za to …

Czytaj więcej ››

Mògã pòkòchac Ce?

dodano dnia

Mògã pòkòchac Ce?

Wczora dze jindze szedł
Dalek bëła jegò chëcz
Bëła jegò chëcz...
Wiater zaniese lësc:
Mògã pòkòchac Ce,
Mògã jô kòchac Ce,
Czedë bãdze padac deszcz...?

Dzysô òn mój je mùlk
Jedne naje stegnë są
Naje stegnë są …

Czytaj więcej ››

Żniwny sonet

dodano dnia

Żniwny sonet

Òd tëblów pòżniwnô nas witô pôcha,
Z narobiałima rãkama, ùsmiónëch
Nas, lëdzy tak cwiardëch a mitczëch dëchã
Kaszëbów, w przińdnosc naszëch dzôtk zazdrzónëch...

Redotnym, bòcónowim klekòtanim
Roda zwiastëje stwòrziwanié żëcô
Chcemë pòzdrowic Bòga bédowanim -
Co w jimiã …

Czytaj więcej ››

Pierszô wòda

dodano dnia

Pierszô wòda

Jedze, jedze straż ògniowô
Łiskô widã, głosno trąbi,
Bò sã pôli hibridowô
Wójtowa Toyota kòmbi...

Wòdë spùscëlë pół błotka
A to zgasnąc nie chce wcale
Piôskù sëpnãlë wiwrotkã...
Sztuczné robią òddichanié

Wójtowi. Sã biédôk zatchnął
Dëmã z technicznégò …

Czytaj więcej ››

Fópka do sejmù!

dodano dnia

Fópka do sejmù!

Ni mia Wa bë nick procëm
Wiészac Fópkã na płoce?
Mòżna téż na balkónie
Abò na wikszi brómie

Chłop nie wëstraszi lëdzy
Sëchi przë kòżdi pògòdze
A Wasz ùczink to mdze bëlny
Bë jegò do sejmù wëbrôł... …

Czytaj więcej ››

Jedze bez Kaszëbë

dodano dnia

Jedze bez Kaszëbë
Na przëczepie Fópka
Zajedze do Cebie,
Cobë włożëc w ùrnã
Głos: dwadzesca jeden
Z listë Kòalicje
Wez, Fópkã, wëbierzë
Twòjim mdze pòsélcã!

 
Czytaj więcej ››

Żëczbë na Swiãto Jednotë

dodano dnia

Żëczbë na Swiãto Jednotë

Wszëtczima Mòrsczima, Lasowima,
Błotkòwima, Miastowima a Swiatowima,
Co sã prosto czëją
Kaszëbama,
Żëczã
Zdrowiô pò zażëcym,
Szczescô pò dobëcym,
Stolëmny mòcë
I
Na jedno bëcô!

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 19 strumiannika 2024 rokù

 
Czytaj więcej ››

Zejckù, zejckù, co mie dôsz?

dodano dnia

Zejckù, zejckù, co mie dôsz?
Móm ùwité gniôzdkò z mechù
Dôjkôj zdrówka, szczescô lop
Dobrëch lëdzy nawkół w żëcu -

Wszëtczima lubiéńcoma kaszëbiznë,
wiele Bòżëch łasków z leżnotë latosëch Jastrów, żëczą nôleżniczczi a nôleżnicë partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Chwaszczënie
Chwaszczëno …

Czytaj więcej ››

Strażôkóm w Jich swiãto

dodano dnia

Strażôkóm w Jich swiãto

Jadą Môrcën i Mateùsz
Lôc na òdżin zëmną wòdą
Gnają Rómank, Gùst, Werónka,
Bò sã pôli we wsë sąsôd!

Mają kasczi, rãkawice
Co brëkòwny, statk gasniczi
Chãcë wiele, wiele wiarë
Co nie dadzą sã wëpalëc...

Wëprowadzą …

Czytaj więcej ››

Kòlãda trzech pasturków

dodano dnia

Kòlãda trzech pasturków

Wczerpòcemë jajów
Przegrëzemë chlebą
Òbùjemë kòżëch
Jaką mùcã z nëbą..

Jaczi szal wéłniany
Z pôlcã rãkawice,
Cobë më nie zmier'zlë
Bë nie wisa swiéce...

Riszk sã zameldëje
Z Bòlesã a Frãckã
W szurkù kòl Jezëska
A Gò …

Czytaj więcej ››

Laudacja Eugeniusza Pryczkowskiego - Ryngrafy Witosława 2024

dodano dnia

Laùdacjô Eùgeniusza Prëczkòwsczégò z leżnotë przëznaniô Ringrafù Witosława

 

Nicht nie lëdô zmùdë, jimrë

Wnet bë zéwac chca pùblika 

Temù krótką wiérztą dôjta

Wëtłómaczëc Genków Ringraf:

 

(...)

 

Jak pòchwôlëc móm, dolëbóg 

Człowieka, co jegò dzeła 

Nie są na …

Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.