Wszystkie utwory ›› Bòlnicowé wspòminczi

Bòlnicowé wspòminczi

dodano dnia

Bòlnicowé wspòminczi
(lëterackô jimpresjô)

Białka mie òstawia w żdalni
Z kòfrã a sczerowanim
Wnetkã na rãce przëszła òpaska
- Kardiochirurgia?
Pùdzeta ze mną...

Pierszi dzéń jem pòznôł Damiana
Chòrzeje òd 15 lat
Jegò białka Marzena tu robi
Wié co, a jak
Pilëje..

Ni mògã jesc
Mierzą, wôżą
Wieczorã je kòronografia
Bez żëła do serca...

Na drëdżi dzéń Ùkrajinka Galina mie ògòla
Stojôł jem gòłi na papiorze a òna gòla
Jesz jem pòtkôł Biôłorusëna, co asystowôł przë òperacje a widzała mù sã mòja broda
I drëgą lëtrã grëcczégò alfabétu  - bo tak sã zwôł nen przédny dochtor òd rznieniô
Wiozą na łóżkù, pòpôłnim
Film sã ùrwôł...

Òdeckł jem w pòòperacjowi jizbie zez sostrą Grétą, zëmną jak Królewô Lodu
Òne za mało zarôbiają - czuł jem to wiele razy
Leżã nadżi pòd cepłą kòderką na kaszëbsczim òddzélu we wejrowsczi bòlnicë...

Ùczã sã żëc na nowò
Òddëchac - brac nosã, wëpùszczac gåbą
jesc, leżec na plecach
Remiona bòlą, jakbëm niósł mònstrancjã w procesji Bòżégò Cała...

Chòdzą wkół leżącëch
Pò lewi leżi bas, co mù córczi dałë za słabé òkùlôrë
Po prawi białka, co ùcékô dochtoroma żdając na swój rozrusznik serca
Proszą ò basén, chcą eeszkù
Mùrmòcą
Klnącë a mòdlącë sã narôz...

Jem òbrosłi rórkama:
W nosu, w szëji, w pënce - cygną niemiłoserno
Palecznik na lewim pôlcu wskazëjącym
Szterë elektrodë przesusóné do piersowi klôtczi
A jesz to cos do mierzeniô cësnieniô na prawim remieniu - mòcné jak chwëcenié na gòrącym ùczinkù
Tu ni ma placu na sromòtã
Tu ni ma RODO...

Brële a mòbilka.
I swiat zaczął wëzdrzec
Za czim
Mejle, smsë
Telefón do Białczi...

- Panie doktorze, jak ze mną jest?
- Wszystko w porządku
- Miał zapaść - tak przez telefón rzeklë mòji Białce
Przë próbie wstaniô z łóżka serce zabùgrowało - Migotanie przedsionków - jeszcze pan tu poleży...

Trzecégò dnia przëszła Agnieszka
Dała wòdã w bùdelkach z dzóbkã
Bùten spôdł sniég
Chcôłbëm sã ùmëc
Chcôłbëm wstac
Jesz ni mògã....
Czikrëją w aparatë
Pitają, czë wszëtkò je dobrze
Jo, w pòrządkù. Cëż móm rzec...

Leżã jak torta
Pòdcygóm sã na sedzączkã linową drôpùszką
Copiã sã na półrzëtkach
Mòstk sã mùszi zrosc
Wcyg szëmi aparatura, jak jakô strëga
Chrapi białka òd rozrusznika...

Cos zapikało
Coś się stało?
- Pompa się skończyła... Oj, nie leży na boku, bo się krzywo zrośnie!
Wszëtkò pòmału
Czwiôrtégò dnia ùdało sã na wpół zéwnąc...

Nie lëdóm jaja na cwiardo bez solë
Jem ju w swòji sali
Z Damianã
Pijã sok, co mù białka przëniosła
Ni móm ju cewnika
I rórczi w szëji
Mògã sã sóm ùmëc, załatwic
Całé pół Człowieka wicy...

Sostra młodô mówi do mie w trzecy òsobie: zrobi, wstanie, sã legnie
Z drëgą rozmôwiô przë mie, ò mie
Jakbë ni mògła mówic prosto
Niechãtno òdpòwiôdają, na co dają mie pële...

Cëczer, cepłosc,
Cesnienié, krew
Saturacjô
Te czerwioné to je pòtas
Rentgen
Pòmióm serca
Są. W normie...

- Pan kupi kamizelkę na rzepy
Trzë miesądze je nót nosëc, cobë sã klôtka zrosła
Leno 90 zł, wnetkã nowikszi zort...

Czekóme z Henrikã z Grzëbòwa w żdalni na badanié
Jego sënowie próbòwelë jachac niedorobioną Kaszëbską Trasą
Òstałë faldżi pòdzãté
I móm nowi adres bëlny pizzerie w Kòscérznie...

- Wypuścimy Pana w środę
Może Pan zażywać tabakę i jeździć samochodem
I rehabilitacja. Opiekę też pan dostanie
Trzë razë jem dzãkòwôł doktorowi, co mie przeżôgòwôł...

Lubiã òb noc jic do kąpnicë
Pòsedzec, pòmëslëc
Na cëchò bòlnica je wnetkã jak gòscyńc
Mògã aùdiobùka pòsłëchac -
Frónczesczi czëtô Harrégò Pòttera
Jidze téż łóżkò elektriczno dwigac, dawac w górã, dół, nodżi, głowã,
Resztã tëli nadszlëdrëje
- Chce pan coś przeciwbólowego? Na sen?

Zwòni Zygmunt, przédnik chùru
W Bòrach fëjno wëszła wanoga
Chùr je rôd
Wrócã pò nowim rokù
Piszã dlô nich nowé rzeczë...

Na frisztëk dało gòtowóné jabkò
Kawã z mlékã
Chrupczi we fòliowim miészôczkù
Cos biôłégò w misce
A dwa sëté sztëczi
Kònserwòwi szinczi
Do tegò chléb z masłã, co szmakô
Czichnął jem
A jenuszkù, ale to zabòlało...

Z Damianã wëjachelë do izolatczi
Jem mù zaniósł sztëk kòkòsowégò kùcha
Òn lubi kòkòsowé
Je spragłi towarzëstwa
Òtmikają gò wnetkã jesz rôz...

Wieczorã przëszła Agnieszka z Anuszą
Przëniosłë skòpicą tegò,
Co tuwò ni ma
Na mundialu w Katarze japòńsczi kibicowie sprzątają smiecë
Zwònił Synk...

W nocë serce zabùgrowało jak
Złi człowiek do dwiérzi dzecny jizbë
I zôs mierzą cësnienié
A elektrodë szczipią mie w piers
I pële farwné pòłëkac
Kroplówką pòmału
Spłiwô bezpiek...

Leżã sóm
Z mòją kòmùdą
Pijã sok z jabka, krëszczi a ãgristu
Pasowny  na mëszlenié
Zwòni Tescowô...

- Poznaje mnie Pan? Zesuwô larwã
Jo, spiéwa czejs w mòjim chùrze
Tesc z nią przëszedł ze Strzebielëna
Mô dwòje môłëch dzecy
- Słyszałem, że Pan jest, wpadłam odwiedzić
Po całi bòlnicy są spiéwôcë
I Kaszëbi
Jak białka, co nóca "Marina, Marina" przë mëcym kąpnicë...

Sostra Danka scygô slédny wenflón
Sostra Halina òdprowôdzô ùsmiéchã
Dochór Krësztof wëpisôł wszëtczé kwitë, sczerowania, zwòlnienié
Przënieslë slédné pôłnié przed wëpisanim
Jémë z Damianã w môłczenim tomatową a piekłą rëbã...

Lëstopadnikòwi sniég
Sromòtno wmikôł w las,
Czej jem sã wëpòrajił z kwitama
Z Białką, szwagrã
A bòlnicową bòrdą...

Pò dzesãc dniach
W domòcëch wërach
Wëlazło chërzëskò
W dwùch przemikłëch kòszlach nocą
Wrócëła chãc do żëcô
Leno to bãdze czësto jiné żëcé
Jadã na rehabilitacjã krótkò rusczi greńcë...

Tómk Fópka, Wejrowò - Chwaszczëno, 17-28 smùtana 2022 rokù

 

Odwiedzin 16
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.