Baza Utworów


Rochù...

dodano dnia

Rochù...

Za czim sedzysz
Rochù,
Na progù?

Wez-le zażij
Rochù,
Z rogù!

Bãdze bëlno
Rochù,
Dô Bóg...

Sadniesz, Rochù
W progù
Znowù...

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 4 lëpińca 2022 rokù, gòdz. 6.54 d.p.

 
Czytaj więcej ››

Tak narôz przëszło lato

dodano dnia

Tak narôz przëszło lato

Tak narôz przëszło lato
Ùrzasną bladé szpérë
I zôs pòjuga klatóm
Wëkùknãłë gòlisë...

Sztërdzescë gradów hëcë
Strëgama mòk sã leje
Le bòsé gònią dzecë
Kòl białków mankòlëje...

Ach, doprzińc a pòsusac
So z bùdlë zëmny wòdë! …

Czytaj więcej ››

Òkno żëcô

dodano dnia

Òkno żëcô

Wëstawilë nie
W òknie żëcô
Wezta, lëdze
Jesz sã do cze nadô...

Reagùje na głos
Płacy pòdatczi
Sapie wstrzëmòwno
A zjé, co mù sã naraji...

Biwô, że je
A gò ni ma
Znaje alfabétë
Pôrã szpòrtów, spiéwów...

Cerplëwim …

Czytaj więcej ››

Na Bòżé Cało

dodano dnia

Na Bòżé Cało

Cało i Krew Pana
W hòstii zataconé
Òbez Eùcharistiã
Swiãtã wëwëższoné...

Kòżdô Ewanieliô
Z wôłtarzã jak chëczą
Garną lëdze wiérny
Pòbòżną procesją...

Sëpią dzôtczi kwiôtczi
Znaczą drogã Bòga
Niesą feretrónë
Żëwi òbrôz z òkna...

Śpiewą: Jidze, jidze …

Czytaj więcej ››

Czëtanié lëdzy

dodano dnia

Czëtanié lëdzy

Pòzéróm nawkół
I czëtóm lëdzy
Wmikóm w jich dësze
Zdrzã bez jich òczë....

Łzów Himalaje
Bajkałë żôlu
Krziwdą jak mechã
Zarosłé serca...

Niewërozmióny
Niedoachtniony
Ze skradłim kòłã
Z zapadłim niebã...

W za wiôldżich bótach
W kòszlë za môłi …

Czytaj więcej ››

Pëtanié ò drogã

dodano dnia

Pëtanié ò drogã

Nôprzemëslniészi
Dbów Architekce
Jaką mie wskôżesz stegnã?
Mdze to tur lżészi,
Czë jakô drëfta?
Drebòlëc mdã? Pòbiegnã?

Pùdze to przidkò
Z nosã przë zemi
Z kraloma jak kòrzenie?
Czë jak stół równo
Z widnikã niemim,
Co òdpòczink …

Czytaj więcej ››

Jesz le piwkò

dodano dnia

Jesz le piwkò

Jesz le jedno piwkò
Jesz na drëgą nogã
Chòcle pò czeliszkù
Kò jesz co na drogã...

Na to szaré żëcé
Bële co w robòce
Za małą wipłatã
Za ne wczasë w Alpach...

Jesz le jedno piwkò...

Chcemë …

Czytaj więcej ››

Jes czësto òd se

dodano dnia

Jes czësto òd se

Ale jes Te czësto òd se
Czësto òd se
Czësto òd se
Tak, że mie sã wierzëc nie chce
Wierzëc nie chce
Wierzëc nie chce
Nie wiém, co je w Twòji głowie
W Twòji głowie
W …

Czytaj więcej ››

Królewiónka

dodano dnia

Królewiónka

Të bãdzesz mòją królewiónką
Z Tobą przëwitóm z rena słunkò
Dlô Ce nałowiã gwiôzdów z nieba
Z Tobą mdã wiedno, czej mdze trzeba.

Tak pôchną Twòje włosë
Wnet krący òd te w nosu
Czej trzimiã Cã w remionach
Wcyg …

Czytaj więcej ››

Zjédz kòta

dodano dnia

Zjédz kòta

Zjédz, gôdają, kòta
Tec kòt mô witaminë
Smaczny taczi, sëti
A słodkò sã òdbijô...

Serzchel czëszczi flaczi
Pòd kòrnusa pasëje
Dobri do tobaczi
I szkòda kòta nie je...

Bòże, tej, przeżegnôj!
Do frisztëkù jem sadłi
Pùj, pùj, pùj, …

Czytaj więcej ››

Żëcé I

dodano dnia

Żëcé I

Czej dzeckò sã rodzy
Z brótã chleba -
Daje Bóg radã
Jak dôł i dzéń...

Pòłikôsz wzorë niepòtrzebë
Wiérztë zmùdë na pamiãc
Robią z ce w szkòłach
Òbiwatela pòkórnégò...

Czurzisz, rakarzisz
Rzeszôsz kùńce przedërchaniô
Òd spłatë do spłatë …

Czytaj więcej ››

Pò ny stronie "Amen"

dodano dnia

Pò ny stronie "Amen"
(ksãdzowi prof. Perszonowi)

Chto klepie òb noc?
Chòdzy, dôwô znaczi
Òdkôzywô ò smiercë
Tej-sej sã przësnije?

Je to chto, cze co?
Lëdze mówią, piszã
Jesz to bëm chcôł skùńczëc
Niglë sadnã do Mëmë na ławã...

Tómk …

Czytaj więcej ››

Dzysdniowi Judasz

dodano dnia

Dzysdniowi Judasz
Prawie szùkô
Swòji sëchi wietwie...

Krzikô sómnym ptôchã, czej
Zëmné noce kaną
Jak wilczi zgłodniałé...

Jak stôrô mùlszka w sklepie
Tacy sã w towarzëstwie szurów
Wëczeczniałi, wëlãkłi...

Klapa òd szamba
Nigdë tak nie sztopòrcza...

Ale je òn nieòklëczny... …

Czytaj więcej ››

Kôrbiónka z pieskã

dodano dnia

Kôrbiónka z pieskã

Mój tószkù, miãgòlëczkù, wdzãczny szczeczkù
Co z tëpką przëbôcziwôsz dirigeńta
Przëwitôsz mòkrim zôs jãzëczka szczescym
Òpòwiész całi dzónk, co jiscy pieska...

Naleje tak òd serca pón cë w miskã
A smaczczi, co tak lubisz, szpandérëje
Slépiątkama dzãkùjesz, …

Czytaj więcej ››

Aptitë

dodano dnia

Aptitë

Nad talerzã żëcym
Grzónym

Strzód zósã pòlónëch
Bùlew

Przëchłoscy nas pôcha
Miãsa

Sã wgrëzemë głodny
Chãtno

Przińdą legùminë
A słodczé bùdindżi.

Tej pò nich soloné
Jaż aptit są skùńczi...

A të?
Na co
Môsz lëszt?

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 10 …

Czytaj więcej ››

Szadim sercã pisóné

dodano dnia

Szadim sercã pisóné

Nabierzã miłotë
Łëżkama lubieniô...

Wëkùszkóm kòżdëchny
Twój szlach...

Tchnienim zadzëwieniô
Òdecknie wseczëcé...

Twój włos midzë wiérztë
Co wpôdł...

Zaczëtóm sã w òczach
Òd pierszégò zdrzeniô...

Tuńcëje pôlcama
Dësz zymk...

Za kòżdim mùjknienim
Wcyg barżi jem òd se... …

Czytaj więcej ››

Na darżëszczu

dodano dnia

Na darżëszczu

Pòniese na rozchòdné,
Dze mechã krziż òblokłi.
Pòzéróm òkã głodnym
Òd ninia jaż pò wiedno...

Ach, kądkaż terô pùdã...?
Skòpicą róbzak mëslów
Wspòminków, co jich nie chcôł
Nôrëmnych, jakno mùcha...

I rzekną do mie kamë
Zabëté òd stalatów: …

Czytaj więcej ››

Mòdlëtwa zgnilca

dodano dnia

Mòdlëtwa zgnilca

Panie, co wëżi jesce robòtów
I pałac môce przë sódmim mòsce
Sprawce, czej sã nawielã głëpòtów,
Cobë sã chcało tak, jak sã nie chce...

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 6 czerwińca 2022 rokù, godz. 4.41 p.p.

 
Czytaj więcej ››

Brifkòwa gòdowô spiéwa

dodano dnia

Brifkòwa gòdowô spiéwa

Pùk! Pùk! Lëdze! Je tam chto?
Przëszło z Wejrowa wiadło
Tam na rénkù cud sã stôł
Pòjta sã przëwitac z Nim!

Taczi z nieba przëszedł lëst:
"Narodzony Syn mój je!
To je mój dlô was darënk - …

Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.