Baza Utworów


Na zómkù

dodano dnia

Na zómkù

Panie Grafie
Sã przëtrafił
Knôp, zdrów knapszcze
Głosno płacze...

Pani ùsna
Dzeckò w chùstã
Spakòwóné
Je ju Józef...

Niech z Nim jadze
Talôr za dzéń
Brzôd sromòtë
Mdze pòzbëti...

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 4 czerwińca 2022 rokù, godz. 6.31 …

Czytaj więcej ››

Bùwrón

dodano dnia

Bùwrón

Chto ùlepił bùwróna?
Na deptôkù, kół pòcztë
Nos mô z antenë
Aùtółowi...

Chto ùlepił bùwróna
A pòzwôł Herodã?
Mało królewsczi
W całoscë...

Chto ùlepił bùwróna?
Wëszczérzają sã
Nawetkã ti
Òd kebaba jedzeniô...

Chto ùlepił bùwróna,
Co gò stopi słuńce …

Czytaj więcej ››

Pòliptik na rozestanié

dodano dnia

Pòliptik na rozestanié

Rzeknąc "Do ùzdrzeniô"
Tej lepi nie gadac nick
Kò to je rozestanié
Na wiedno...

Za czim głosu dërgòtanié
Òczów mòkrzenié
Prosto - wińdze
Bez słowa...

Jednym côrniãcym
Wëszmërgiwóm Ce
Z mòjégò
Cyberrëmù...

Pòmału z Cebie
Robisz sã …

Czytaj więcej ››

Mój pòzdrzatk i mòje prawò

dodano dnia

Mój pòzdrzatk i mòje prawò
Mëslec, pisac, co móm wòlą.
Nie dóm so założëc larwë
I biôtkòwac mdã z òchëbą

A z pòprawnoscą, ji sostrą.
Pòùcziwac mie nie trzeba,
Bò móm na to namkłé prosto...
Nie rôz mùszi sã wërzëgac …

Czytaj więcej ››

Na òdecknienié

dodano dnia

Na òdecknienié

Trulôczów zéw
Roznëkôł spik.
Wej, nowi dzéń
Przëturził z nim!

Kòscelny zwón
Rzekł: szóstô ju!
Niech wstôjô Tómk,
Ùżëje słów!

Në tej jem wstôł
A ùżił słów...
Szpetnëch jak kôł
I dali spôł...

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 26 strumiannika …

Czytaj więcej ››

Dzéń, czej jesmë wëcmanim

dodano dnia

Dzéń, czej jesmë wëcmanim
Niepòżarti zãbãma niezgarów

Ti, co spiéwają, mówią, czëtają, piszą
W naszim jãzëkù

Ti, co wësziwają, żłobią, malëją
Zarzekiwają kùńsztã

Ti, co trzimają starżã zemi
Ti, co robią swòje dalek

Pòtãpiony w piekłach spòlëznowi òchëbë
Zbawiony w …

Czytaj więcej ››

Jes dlô mie wôżny

dodano dnia

Jes dlô mie wôżny
Jak mòbilczi naladowanié
Jak bótow przed rézą wësëszenié
Jak wiszniowi sok do grizu
Jak brële przed czëtanim
Głos przed spiéwanim
Pasowné słowò przed
Wërzeknienim...

Napiszã...

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 16 strumiannika 2022 roku, gòdz. 6.53 d.p.

 
Czytaj więcej ››

Pòliticzno pòprawnyma

dodano dnia

Pòliticzno pòprawnyma

Czedë w swòjã dmùszesz trąbã
Nié jak wszëtcë, nié jak trzeba
Wiedno naléze sã kùńda
Cobë na ce sã wërzëgac...

Co mù leżi na żołądkù
Abò prosto wëlôc galã
Czej nie stojisz z nima w rządkù
Wnetk cã …

Czytaj więcej ››

Balada ò jednym bòjsë

dodano dnia

Balada ò jednym bòjsë

Chtëż to w zelonym tak żgô jagùarze?
Pòłikô dargã jakno nudel szarą?
Pewno chtos młodi na wrëje dze jadze
Drist, cobë z mùlką bëc chùtuszkò, zarô...

Hewò na przédnym sedzenim są kwiatë,
Co je zamówił kòl …

Czytaj więcej ››

Żona moja z zawodu jest dobrym człowiekiem

dodano dnia

Żona moja z zawodu jest dobrym człowiekiem
Darzy uczuciem najwyższej jakości
W pakiecie z cierpliwością i tym wszystkim, co  na "e"...
Kòchajã Ce:
- kąsk môłim sercã
- kąsk wiôldżim żótã


Tomasz Fopke, Miszewo, 11 lutego 2022 roku, godz. 16.00. …

Czytaj więcej ››

Krëk na drodze

dodano dnia

Krëk na drodze

Na drodze leżi krëk
Czôrno na biôłim
Òbjéżdżają wkół
Ptôcha, co spôdł...

Je to néga nocë
Co zaòsta pò pòrénkù
Za chùtkò òdsztëkónym
Widowim kluczã?

Mòże jest za smiałą deją
Ikarã wzleconą
Do słuńca niemòżebnoscë
Co jã …

Czytaj więcej ››

Brubrumkno

dodano dnia

Brubrumkno

Òdpôlony, na òbrotach
Spôlëznë bez rórã lecą
Zëma biôłô, jeséń złotô
Czadzy bez wies jak nen przecąg...

Brum, brum, brum...

Nié za wiôldżi, nié za môłi
Zmiescysz róbzak, białkã, dzecë
W kòżdi zôkrãt sã wtromòli
A pòd górã sã …

Czytaj więcej ››

Jenkù, jak mie Jezës kòchô

dodano dnia

Jenkù, jak mie Jezës kòchô

Jenkù, jak mie Jezës kòchô
Prowadzy mie bëlną stegną
Òdkùpiwô mòje grzéchë
Swòją krwią...

Niech le bãdze Twòja wòlô
A pò smiercë żdaje niebò
Słowò Bòżé mie pòkrzésô
Czej jem sóm...

Alleluja, Alleluja...

Tómk Fópka, …

Czytaj więcej ››

Pòcałowac Cã z rena

dodano dnia

Pòcałowac Cã z rena,
To jak zerwac malënã
Co domùjkónô przez
Żôłtą kùglã ògnia
Wësmùkónô tchnienim
Wanożnika wiodrowëch pòzmianów
Ze zemi piôszczëti żëłë
Sokama dobrima bùczniejesz...

Të jes mie jak chléb
Z lëgòtą do rãk bróny
Szmakóny
Grëzłi z wiarą, …

Czytaj więcej ››

Chłop z mùcą w łóżkù

dodano dnia

Chłop z mùcą w łóżkù
Nałowił w niã snieniów:
Ò tóny benzynie
Do jegò lôtający maszinë
Ô jednym "dobridzéń"
W môl dwùch "doùzdrzeniô"
Ò skòczkù zymkòwim
Ze smiésznym wąsã
Ò sznëpskù nôrëmnym
Bez wiater pòrwónym
Ò céni, co ùdżibniãtô
Zmarachòwanim …

Czytaj więcej ››

Chłop z metką

dodano dnia

Chłop z metką

Żdaje na aùtobùs
Chłop z na szëji metką
Kò wszëtkò kòsztëje
Ni ma, ni ma letkò...

Òczë mrużã, kùkóm
Kùli przińdze taczi
Stówa żëwi wôdżi
Czësti òd tobaczi...

Bótë mô schòdzałé
Słëchùlczi, mòbilkã
Cos so w ni …

Czytaj więcej ››

Pãc! Kasztanã w rutã

dodano dnia

Pãc! Kasztanã w rutã
Zbiérają szkólné
Pò yumbach...

Wiater szadzy
Òbzdobné tuje
Przed krómã...

Gniôzdzëskò żdaje
Wëarãdowaniô
Bòcóni pòzdrówk z Africzi...

Dopijã
Peach-mango
A jadã dali...

Tómk Fópka, Nowi Wejrowsczi Dwór, 3 rujana 2021 rokù, gòdz. 1.39

 
Czytaj więcej ››

Lubkò feflotkò

dodano dnia

Lubkò feflotkò,
Co jes mie
Pòzwã pizzë
Piãc razy pòwtôrza
W krótczich bùkskach
Firmòwëch, czôrno-biôłëch
Bëła to jakô
Antiklijeńtowô pleksa?
A mòże larwiskô
Procëmpizzowé...?
Mòże równak to jô
Słëchôł feflocącë...?

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 26 lëpińca 2021 rokù, gòdz. 4.38 p.p. …

Czytaj więcej ››

Nokturn Lunë

dodano dnia

Nokturn Lunë

Miesądz je białką snôżą, co
Mani, przechłoscywô,
Òchli wanożnégò:
- Mògã bëc twòją. Mòżesz mie miec.
Nie mùszisz głowë zadzerac
To jô pòdniesã sëkniã z widu
I wmikniesz we mie.
Mdze nóm cepło
I bãdzesz sôł do wëczecznieniô... …

Czytaj więcej ››

Hewò Gwiôzdór rëszô w drogã

dodano dnia

Hewò Gwiôzdór rëszô w drogã
Mô dlô Waju téż darënk
Mòże òstawic na płoce,
Abò witro kòl Starszëch?

Òdkôżta, jak bãdze lepi,
Bò òn sôdô ju na wóz
Reniferë ju drëbòlą
Dzyn! Dzyn! I wnetk bãdze tu!

 
Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.