Blog


Odpowiedzi na pytania Internautów- 2

dodano dnia

Na Społecznym Forum Gminy Szemud zadano mi kilka pytań. Odpowiedziałem już na pierwsze dwa pytania. Dziś kolej na trzecie:

3. Jak podniesie Pan poziom bezpieczeństwa w Gminie? Jakie działania zamierza pan podjąć?

  1. Wspieranie służb państwowych (Policja) i społecznych (Ochotnicza Straż Pożarna)

Sukcesywne dofinansowanie zakupu wozów, remontu i budowy boksów garażowych, rozbudowy i doposażania remiz, zakup sprzętu- zwłaszcza dla tych jednostek, które funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym. Sam jestem strażakiem i wiem, jakie znaczenie ma wsparcie gminy, nie tylko w ustawowym/ ekwiwalentowym zakresie.

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

Monitoring w szkołach i na terenie do nich należącym, chodniki i oświetlenie w miejscach newralgicznych w poszczególnych sołectwach, promocja sportu i kultury jako alternatywy dla spędzania wolnego czasu, zapewnienie opieki podczas dowozów szkolnych i tzw. stopki w ruchliwych miejscach (osoby przeprowadzającej dzieci przez ulicę), realizacja zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, promocja i wsparcie programów społecznych nakierowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, cykliczne szkolenia z obrony cywilneji z postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Czytaj więcej ››

Odpowiedzi na pytania Internautów

dodano dnia

Na Społecznym Forum Gminy Szemud zadano mi kilka pytań. Odpowiedziałem już na pierwsze dwa pytania:

1. Jeśli zostałby Pan Wójtem jakie problemy naszej Gminy rozwiązałby Pan w pierwszej kolejności?
Do końca obecnej kadencji pozostaje niecałe półtora roku. Tegoroczny budżet należy zrealizować w jego zasadniczym kształcie. Najpilniejsze sprawy zgłaszane przez Mieszkańców Gminy, którymi chciałbym się zająć w pierwszej kolejności, to poprawa stanu dróg lokalnych i usprawnienie pracy urzędu gminy.

2. W jaki sposób zamierza Pan zwiększyć wpływy środków do budżetu Gminy?
Sprawa jest złożona i trudno oczekiwać znacznego zwiększenia budżetu w tak krótkiej perspektywie czasowej (1,5 roku). Zmiany planów przestrzennego zagospodarowania, co może dać szansę na sprowadzenie do gminy inwestorów- to niekrótka procedura. Podobnie jest z pieniędzmi unijnymi. Najpierw trzeba stworzyć dobry projekt, przejść przez wszystkie sita oceny, zapożyczyć się lub wyłożyć z własnych środków, by potem czekać na zwrot z kasy unijnej. Nieco szybciej da się ściągnąć kapitał poprzez stworzenie katalogu dostępnych ofert dla inwestorów- zarówno gminnych działek jak i prywatnych. Taki gminny interaktywny katalog zamieszczony w internecie mógłby skupić uwagę potencjalnych przedsiębiorców, którzy zatrudniliby Mieszkańców Gminy. Jest jeszcze jedna opcja. Stosunkowo najszybsza. Przeprowadzenie obywatelskiej kampanii informacyjnej wśród osób, które są mieszkańcami Gminy Szemud a nie podają tego faktu w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego. Na skutek tego choć mieszkają w gminie Szemud- ich udział od podatku dochodowego odprowadzany jest przez Warszawę np. do bogatej Gdyni, gdzie są wciąż zameldowani... (Miałem okazję wziąć udział w bardzo interesującej dyskusji na ten temat między "nowymi" a "starymi" mieszkańcami gminy na spotkaniu w Koleczkowie.) Optuję za dokładnym przedstawieniem możliwości, jakie daje Mieszkańcom Gminy Szemud zgodne z prawdą wypełnienie jednej z urzędowych rubryczek w druku PiT.

Czytaj więcej ››

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.