Aktualności

Rok 2018 (I półrocze) – podsumowanie działań

dodano dnia

Oto zestawienie wybranych moich działań w pierwszej połowie tego roku:

 

Koncerty, prezentacje artystyczne:

14.01.2018 – kościół św. Józefa w Czeczewie. Koncert Pastorałek i Utworów Bożonarodzeniowych Jerzego Stachurskiego. W programie: piosenki Jerzego Stachurskiego (muzyka) i Tomasza Fopke (słowa). Wystąpili także: Monika Rogalewska, Paulina Skrzyńska, Zespół Śpiewaczy z OSP Czeczewo, Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie pod dyr. Zofii Meyer oraz Chór „Rumianie” z Rumi pod dyr. Marzeny Graczyk.

21.01.2018 – kościół MB Różańcowej w Luzinie. Msza św. i koncert kolęd. Wystąpił chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. W programie: kaszubskie i polskie kolędy.

21.01.2018 – kościół Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Charytatywne Kolędowanie „Festiwal Serc”. Wykonawcy: m.in. chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. W programie: kaszubskie i polskie pieśni bożonarodzeniowe.

28.01.2018 – kościół Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Msza św. i koncert kolęd. Wystąpił chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. W programie: kaszubskie i polskie kolędy.

28.01.2018 – kościół Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Msza św. i koncert kolęd. Wystąpił chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. W programie: kaszubskie i polskie kolędy.

14.02.2018 – Szkoła Podstawowa w Starej Hucie. Koncert piosenek z repertuaru Mieczysława Fogga. Wykonawcy: Tomasz Fopke – baryton i Ryszard Borysionek – akordeon.

18.02.2018 – kościół par. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie. Msza św. kaszubska. Koncert kaszubskich pieśni wielkopostnych w wykonaniu: Tomasza Fopke – baryton i Karola Krefty - organy.

18.02.2018 – kościół św. Biskupa Polikarpa w Gdańsku-Osowej. Msza św. kaszubska. Koncert kaszubskich pieśni wielkopostnych w wykonaniu: Tomasza Fopke – baryton i Pawła Rydla - organy.

17.03.2018 – kościół św. Wawrzyńca w Luzinie. Koncert kaszubskich pieśni sakralnych. Wystąpił chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. Akordeon: Wojciech Złoch.

17.03.2018 – Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. Koncert pieśni kaszubskich i polskich. Wystąpił chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. Akordeon: Wojciech Złoch.

18.02.2018 – Zamek w Krokowej. Święto Wiosny. Koncert kaszubski. W programie; „Stwòrzenié Swiata” Marka Raczyńskiego i cykl kaszubskich pieśni wielkopostnych. Wykonawcy: Tomasz Fopke – baryton, Paweł Rydel – fortepian, Jakub Klemensiewicz – sax tenor.

19.03.2018 – Biblioteka Miejska w Słupsku. Koncert kaszubskich piosenek kabaretowych. Wykonawcy: Tomasz Fopke – baryton i Wojciech Złoch – akordeon.

04.05.2018 – Festiwal Kultury Kaszubskiej w Oględowie. Koncert piosenek w języku kaszubskim. Wykonawcy: Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa Kònie”, w składzie: Tomasz Fopke – baryton i Ryszard Borysionek – akordeon.

26.05.2018 – kościół par. pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. Msza św. ślubna. Koncert w wykonaniu chóru „Lutnia” pod dyrekcją Tomasza Fopke. W programie: utwory łacińskie, kaszubskie i polskie.

02.06.2018 – IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATER NOSTER w Strzepczu. Wystąpił m.in. chór „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke,. W programie: pieśni religijne.

07.06.2018 – Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. Koncert jubileuszowy kaszubskiego Duo Artystycznego, w składzie: Tomasz Fopke – baryton i Ryszard Borysionek – akordeon. ,  

24.06.2018 – plac w Robakowie. Msza św i Koncert Świętojański. Wystąpił chór „Lutnia” z Luizna pod dyrekcją Tomasza Fopke. W programie: pieśni łacińskie, polskie i kaszubskie.

25.06.2018 – kościół klasztorny w Kartuzach. Koncert okolicznościowy z okazji 80-tych urodzin Renaty Kiedrowskiej. Wystąpili: Tomasz Fopke – baryton i Wojciech Złoch – akordeon.

07.07.2018 – plac kościoła św. Wawrzyńca w Luzinie. Msza św. kaszubska inaugurująca XX Światowy Zjazd Kaszubów. Koncert pieśni religijnych: łacińskich, polskich i kaszubskich. Wykonawcy: Chor „Lutnia” z Luzina pod dyrekcją Tomasza Fopke. Artur Bańko – organy, Wojciech Złoch – akordeon.

14.07.2018 – rynek w Bytowie. Kaszubska Sobota. Koncert piosenek w języku kaszubskim. Wykonawcy: Kaszubskie Duo Artystyczne „We Dwa Kònie”, w składzie: Tomasz Fopke – baryton i Ryszard Borysionek – akordeon.

26.07.2018 – Zamek w Słupsku. Koncert kaszubskich pieśni kabaretowych w wykonaniu Tomasza Fopke – baryton i Wojciecha Złocha – akordeon.

 

Wydawnictwa autorskie i współautorskie:

Jaromir Szroeder, Tomasz Fopke: Żeby wracał ten czas. O życiu, pieśniach i poezji ks. Antoniego Peplińskiego + 2 CD, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Bytów – Wejherowo 2018, s. 83-98.

Tomasz Fopke. 10 lat Kaszubskiego Duo Artystycznego „W dwa kònie”. Katalog dokonań. Nakładem własnym autora. Chwaszczyno 2018. Zawiera tłumaczenia testów piosenek: Wieczórné sztótë (Podmaskownyje wieczera), Na Champs Elysées (Aux Champs Elysées), To je niedz’la òstatnô (Ta ostatnia niedziela), Pieńdze, pieńdze (Money, money), Pierszi sëwi włos (Pierwszy siwy włos), Tak je, tak mdze! (I do, I do, I do), Marisza (Katiusza), Czerwòny aùtobùs (Czerwony autobus), Swiãtô Marija (Santa Maria de la mer), Të, mòja dieto (O sole mio).

Tómk Fópka. „Z Regionu. Antologiô lëteracczich zbiérków z lat 2002-2012”. Zawiera wiersze: Mòdlëtwa na dobri pòczątk dnia (s. 5), Mòdlëtwa pò gòlenim (s. 6), Mòdlëtwa przed pierszim môltëchã (s. 7), Mòdlëtwa przed wiązanim bóta (s. 8), Mòdlëtwa przed zamkniãcym dwiérzi (s. 9), Mòdlëtwa przed wsôdanim do aùtobùsa (s. 10), Mòdlëtwa przed robòtą (s. 11), Mòdlëtwa przed piątim kòmpùtra zresetowanim (s. 12), Mòdlëtwa przed egzaminã (s. 13), Mòdlëtwa òd wiôldżégò mrozu (s. 14), Mòdlëtwa pò zãberwaji (s. 15), Mòdlëtwa przed prosto sã w òczë przezdrzenim (s. 16), Mòdlëtwa niglë łza sã skùlnie (s. 17), Mòdlëtwa ò ùsmiéwk (s. 18), Mòdlëtwa pò zybanim dzecka (s. 19), Mòdlëtwa pò prëczkówce (s. 20), Mòdlëtwa ò przescygnienié czasu (s. 21), Mòdlëtwa knôpiczô (s. 22), Mòdlëtwa na kùpisz (s. 23), Mòdlëtwa Anuszi (s. 24), Mòdlëtwa na jesz lepszi kùńc dnia (s. 25), Mòdlëtwa Òjcze nasz (s. 26); Òczë (s. 29), Ùszkò (s. 30), Lëpczi (s. 31), Rãce (s. 32), Piersë (s. 33), Brzuszk (s. 34), Pãpk (s. 35), Łónkò z pùnką (s. 36), Plecowô rówizna (s. 37), Slôtuszk (s. 38), Nodżi nié blós do wanodżi (s. 39); Òda do wëckniony (s. 40), Seksowô matematika (s. 41), Miłotë faksë – ùdbów klaksë (s. 42), Seksowô geògrafiô (s. 43), Ruchnowi krãcëszk (s. 45), Juch, Mariczkò (s. 46), Mrówczënym turã (s. 47), Król wjéżdżô do miasta (s. 49), Szëkba pąktu „G” (s. 50), Ùzdnica (s. 51), Cyber-seksë – czësto òd se (s. 53); A to padô (s. 57), Achtnij dzéń (s. 58), Akòderowanié (s. 59), Balada ò stolemie (s. 60), Balada ò Brunkù (s. 64), Biôłi walc (s. 66), Bòżô krówka (s. 67), Bùcza (s. 68), Bùten szëkù (s. 69), Co to bãdze? (s. 71), Cze-czënienié (s. 72), Czawrotanié (s. 73), Czëcé (s. 74), Czôrnô balada (s. 75), Dosc (s. 76), Drzewné gùtorzenié (s. 77), Drëszka-pòdëszka (s. 78), Dwanôsce pùgów (s. 79), Dzéwczã ò smùtnëch òczach (s. 81), Ecce Homo (Hewò Człowiek) (s. 82), Gòdnik 70’ (s. 84), Gwiôzdkòwé przegrzechë (s. 85), Jesénné czarë (s. 86), Jeséń żëcô (s. 87), Jesz përzinkã (s. 88), Sztërë kanonë na (z)miészóny chùr (s. 90), Karéta (s. 91), Kózlã (s. 92), Kùczrowô balada (s. 93), Kùra drapie (s. 94), Kùrzëskò (s. 95), Lato słuńcã malowóné (s. 96), Marce merca (s. 97), Marszëk nipòceùszów (s. 99), Mégò serca gitara (s. 101), Młotkã zapisóné (s. 102), Mùszka kòl tószka (s. 103), Na szrumie (s. 104), Niekòchóny tószk (s. 105), Nôrëmné kòcã (s. 107), Òpòwiôstka muszelczi (s. 108), Pierszi dzéńk (s. 109), Pòbùdka ògródka (s. 110), Pòd drzéwiecã żëcô (s. 111), Pòwiém, co wiém (s. 112), Rëmë zëmë (s. 113), Róta dzëków (s. 115), Sajdô sroka (s. 116), Skwiérczk (s. 117), Słowò sydłã sã stało (s. 118), Sonet na próbã (s. 119), Spiérka (s. 120), Starczëné òpòwiôstczi (s. 121), Todrotanié (s. 122), To le jidze... (s. 123), Trąba-bómba (s. 124), Ùschłi kwiat (s. 126), Wanóżka (s. 127), Weterinôrz (s. 128), Wiszã (s. 130), Wszëtkò pòmãk (s. 131), Z pamiãtnika Magdalénë (s. 132), Zãbë mądroscë (s. 133);. Na wanogã (s. 137), Dżi-pi-es (s. 138), Përdëgónë (s. 139), Kóń w polu (s. 141), Na widach (s. 142), Pewno w Nairobi (s. 143), Na Kaszëbach (s. 144), Stolëczny mój gard (s. 145), Ni ma jak w Żukòwie (s. 147), Mòji Gdini (s. 148), Séwcowie (s. 149), Bãks (s. 150), Na co Hawaje? (s. 151), Òjczëzna (s. 153), Drzéwiã kaszëbiznë (s. 154), Wspòmink pierszi (s. 155), Rómk-mùzykańt (s. 156), Teskno (s. 157), Trzë psë (s. 158), 40 hriwnów (s. 159), Krącą sã derwisze w Eùpatorii (s. 160), W drodze na Czufùt-Kale (s. 161), Witô nas białka (s. 162),  Pórta (s. 163), Trzë pôlce do grëpë (s. 164), Dôj mie Bòże (s. 165), I przëszła smierc (s. 166), Droga na Krziż (s. 167), Wanoga do Bòga (s. 169), Testameńt pisajka (s. 170). 

 

Płyty:

85. CD (audiobook) Stanisław Janke. Żużónka jak mrzónka. Krôjczi pôjczi. Wiersze dla dzieci czyta Tomasz Fopke. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Gdańsk 2018.

86. DVD Pater Noster Strzepcz 2018. IV Ogólnopolski Festiwal Pieśn Religijnej. Gminny Dom Kultury w Lini 2018. Zawiera utwór Tomasza Fopke „Aniele Bòżi” (sł. Kazmierz Jastrzębski) w wykonaniu chóru „Lutnia” z Luzina pod dyr. Tomasza Fopke. Przy fortepianie Marian Benedyka.

 

Artykuły, inne publikacje:

Pòdjimiznë dlô rodny mòwë. Stojizna na rok 2017. Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 2017, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Gduńsk, s. 57-73.

„Kaszubsko-pomorski ruch chóralny. Repertuar w języku kaszubskim – wyzwania dyrygenckie” w:  „Dyrygent, animator, pedagog, artysta” pod red. naukową Iwony Wiśniewskiej-Salamon. Uniwersytet Zielonogórski 2018. s.

„Spuścizna Gerarda Labudy w muzeum wejherowskim. Budowa książnicy i obchody Roku Gerarda Labudy – kalendarium dokonań”. Acta Cassubiana. Instytut Kaszubski, Gdańsk 2018, s. 106-126.

Felicja Baska-Borzyszkowska, Wojciech Myszk „Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô
w swiece. Ùczbòwnik do kaszëbsczégò jãzëka dlô IV etapù sztôłceniô,  dzél III, ZG ZKP 2017”, teksty: Z japòńsczégò na nasze. Nowô ksążka (s. 153-154), Dzysdniowé Americzi òdkrëwanié (s. 256) i Wszëtczé nasze lëdzczé farwë (s. 354-355).

Tomasz Fopke. Działalność społeczno-kulturalna Kaszubów, w: Jan Mordawski. Atlas Dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów, s. 90-91.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za rok 2017, Wejherowski Rocznik Kulturalny 4, Wejherowo 2018, s. 97-137.

Tomasz Fopke. Kaszubskie „Stworzenie Świata”, w: Hybryda. Pismo Atystyczno-Literackie Stowarzyszenia Twórczego POLART, Joanna Krupińska-Trzebiatowska (red.), Kraków 2018, s. 94-100.

Hana Makùrôt. Krziknik. W: Najô ùczba. Edukacyjny Dodôwk do „Pòmeranii”, nr 6 (118), czerwińc 2018. s. VIII. Zawiera wiersz Skôczã w górã.

CD „Bialczi z Wladislawòwa. Kaszubianki z Wladysławowa”, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 2018. Wstęp do płyty.

Tomasz Fopke. Matka Boska Sianowka w muzyce Pomorza. W: Sanktuarium Sianowskie a tożsamośc kaszubska pod red. Eugeniusza Pryczkowskiego. Sianowo-Banino 2018, s. 36-50.

Tomasz Fopke. Kaszubskich Matek Boskich kaszubskie pieśni. W: Sanktuarium Sianowskie a tożsamośc kaszubska pod red. Eugeniusza Pryczkowskiego. Sianowo-Banino 2018, s. 145-147.

„Nowé platczi z kòlãdoma. Felix Cassubia i Płyń kolędo” – artykuł – Pomerania nr 1 (516) styczeń 2018, s. 40-41;

„Dwasta lat „Stille nacht”. Przezérk kaszëbsczégò krewniostwa” – artykuł – Pomerania nr 2 (517) luty 2018, s. 24-25;

„Zëma w kaszëbsczi piesni – spiéwnikòwô wanóżka na zmiarzłëch nóżkach” (dzél I) – artykuł – Pomerania nr 3 (518) marzec 2018, s.38-39;

„Zëma w kaszëbsczi piesni – spiéwnikòwô wanóżka na zmiarzłëch nóżkach” (dzél II) – artykuł – Pomerania nr 4 (519) kwiecień 2018, s.38-39;

„Mark Raczińsczi. Pòznańsczé zwãczi pò naszémù” – artykuł – Pomerania nr 5 (520), maj 2018, s. 39-41.

„Jak më królamë bëłë… 20 lat „Kaszubianków z Wiôldzi Wsë” – artykuł – Pomerania nr 6  (521) czerwiec 2018, s. 37-39.

„Chto na binie sã przewinie”. Pomerania. Dodatek specjalny z okazji XX Zjazdu Kaszubów. Luzino, 7 lipca 2018 r. Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. s. 7.

„Dôwnô a dzysdniowô kaszëbskô kùltura – kòlzjazdowé côrniãcé”. Pomerania. Dodatek specjalny z okazji XX Zjazdu Kaszubów. Luzino, 7 lipca 2018 r. Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. s. 27

„Kaszëba w sôdze”, w: Pomerania nr 7-8, lipiec-sierpień 2018, s. 50-51.

Òdwitanié z kòlãdą. Śpiewnik wydany przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Chwaszczynie z okazji III wspólnego śpiewania kolęd kaszubskich i polskich w dniu 2.02.2018. Zawiera m.in. utwory autorstwa Tomasza Fopke: Bóg rodzy sã (sł. Kazimierz Jastrzębski, s. 14-15), Dzecątkò rodzy sã (autor: Karol Krefta, tłum. na kaszubski – T. Fopke, s. 23-24), Jak dobrze, że jes (muz. Tomasz Perz, s. 31), Jezëskòwa biżónka (s. 32), Pòjmë do szopë (sł. Eugeniusz Pryczkowski, s. 56), Twòje przińdzenié (sł. Kazimierz Jastrzębski, s. 71), Twój wid (sł. Kazimierz Jastrzębski, s.71-72), Ùrodzył sã Jezësk (s. 72-73), W sercu sã rodzysz (muz. Karol Krefta, s. 75-76), Za czim jes przëszedł, Jezë? (s. 83-84), Żegnôj swiat całi (sł. Eugeniusz Pryczkowski, s. 84) i Nieba sprzątanié (muz. Weronika Korthals-Tartas, s. 87).

Kaszubski Śpiewnik Śledzikowy 4 – Mieczysław Fogg. Śpiewnik wydany przez Akademię Głodnica na okoliczność koncertu pt. „Slédzëk z Foggã” Kaszubskiego Duo Artystycznego w Szkole w Starej Hucie, 13.02.2018. Zawiera tłumaczenie T. Fopke utworów z repertuaru Mieczysława Fogga i innych na kaszubski: Pierszi sëwi włos (Pierwszy siwy włos), Piesniô ò mòji Warszawie (Piosenka o mojej Warszawie), Ùkòchóny krôj (Ukochany kraj), Warszawa dô sã zlëdac (Warszawa da się lubić), Warszawsczi pòlonézer (Polonez warszawski), To je niedz’la òstatnô (To ostatnia niedziela), Czerwòny aùtobùs (Autobus czerwony), Jak przigòda – to leno w Warszawie (Jak przygoda – to tylko w Warszawie), Na prawò mòst – na lewò mòst  (Na prawo most – na lewo most), Jem ùmówił sã z nia na dzewiątą (Umówiłem się z nią na dziewiątą) i Zëmny biés (Zimny drań)

Pomerania. Dodatek specjalny z okazji XX Zjazdu Kaszubów. Luzino, 7 lipca 2018 r. Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. s. 5, zawiera tekst pieśni Tomasza Fopke pt. „Lëzëno mòja wies”.
Forum Pomorskie. XX Światowy Zjazd Kaszubów – Luzino, 7 lipca 2018 r. s. 28. zawiera tekst pieśni Tomasza Fopke pt. „Lëzëno mòja wies”.

 

Felietony:

 „Chto wëdaje nasze pieńdze?, ”Pomerania nr 1 (516), styczeń 2018, s. 67.

„Gówniany felietón”, Pomerania nr 2 (517), luty 2018, s. 67.

„Bëc grëbôszkã abò ta przesnitô dieta”, Pomerania nr 3 (518) marzec 2018, s.67.

„Midzë czôrnym a biôłim”, Pomerania nr 4 (519) marzec 2018, s.67.

„Òbrota swiata. Ùczbòwi òbrzészk”, Pomerania nr 5 (520), maj 2018, s. 67.

„Pòj do tuńca!”. Pomerania nr 6 (521) czerwiec 2018, s. 67.

„Kòl krómù”. Pomerania nr 7-8, lipiec-sierpień 2018, s. 83.

 

Prace jurorskie:

26.01.2018 – Szkoła Podstawowa w Szemudzie. XIII Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej. Członek komisji.

16.02.2018 – Konkurs Piosenki Miłosnej w Rumi. Przewodniczący komisji.

16.03.2018 – XVI  Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë” w Luzinie. 

17.03.2018 – kościół św. Wojciecha w Kielnie. XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie.

23.03.2018 – XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Szkolnych „Kaszëbskô Bina” w Tuchlinie

24.03.2018 – XXXI Konkurs Wiedzy o Pomorzu. Uniwersytet Gdański.

21.04.2018 – XI Kaszubski Festiwal Polskich i Światowych Przebojów w Lipnicy. , 

12.05.2018 – Konkurs Poezji Maryjnej w Kościerzynie.

19.05.2018 – Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT w Sopocie.

26.05.2018 – 47. finał  Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa” z Chmielnie. , 

01.07.2018 – XX Kaszubski Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Wierzchucinie.

 

Warsztaty, wykłady, spotkania autorskie:

13.01.2018 – Warsztaty dydaktyczne (kultura żywego słowa)  w ramach Studiów Podyplomowych Nauczania języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim

13.01.2018 – Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku. Warsztaty językowe dla chóru „Kanon” z Cewlina.

16.01.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

22.01.2018 – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie. Warsztaty muzyczno-literackie.

14.02.2018 – wystąpienie w Senacie RP. Kaszubskie doświadczenia związane z funkcjonowaniem Ustawy o mniejszościach narodowych, etnicznych oraz o języku regionalnym.

17.02.2018 – Warsztaty dydaktyczne (kultura żywego słowa) w ramach Studiów Podyplomowych Nauczania języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Wykład zamiejscowy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

20.02.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

24.02.2018 – Warsztaty dydaktyczne (kultura żywego słowa) w ramach Studiów Podyplomowych Nauczania języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim.

14.03.2018 – praktyczna nauka języka kaszubskiego – Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim.

20.03.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

22.03.2018 – praktyczna nauka języka kaszubskiego – Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim. 

10.04.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

17.04.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

18.04.2018 – praktyczna nauka języka kaszubskiego – Etnofilologia kaszubska na Uniwersytecie Gdańskim.

24.04.2018 – Akademia Pomorska w Słupsku – warsztaty metodyczne z kaszubskiego wiersza i piosenki dla nauczycieli kaszubskiego.

15.04.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

04.06.2018 – warsztaty literackie w  Szkole Podstawowej w Chłapowie.

05.06.2018 – Naja szkòła w Wejherowie. Warsztaty muzyczne.

08.06.2018 – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Interdyscyplinarna sesja popularnonaukowa pt. „Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze”. Referat pt. “Od raka do krokodyla – motyw zwierząt wodnych w pieśni kaszubskiej”.

29-30.06.2018 – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.  XII Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego. Referat              :
Kaszubska pieśń patriotyczna.

09.07.2018 – Szymbark. Letnia Szkoła Języka Kaszubskiego. Zajęcia dla grupy zaawansowanej.

26.07.2018 – Zamek w Słupsku. Promocja książki Tomasza Fopke pt. „Z Regionu”.

 

Konferansjerka:

20.01.2018 – prowadzenie XIX Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich
w Gniewinie.

23.03.2018 – Kalwaria Wejherowska – Kaszëbskô Krziżewô Droga, organizacja i udział.

15.06.2018 – Centrum Św. Jana w Gdańsku. Koncert na otwarcie II Kogresu Rodów Pomorza. Prowadzenie.

28.06.2018 – Dom Rybaka we Władysławowie. Prowadzenie koncertu jubileuszowego i promocji płyty zespołu „Kaszubianki”.

29.06.2018 – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Prowadzenie koncertu chórów: Cantores Veiherovienses, Art.’n’Voices i Gaudeamus.

05.08.2018 – XXV Jarmark Kaszubski w Rumi. Prowadzenie.

 

Wyróżnienia, wywiady, hasła biograficzne i in.:

15.03.2018 – Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. Wyróżnienie w Konkursie „Gryf Literacki” za zbiór felietonów pt. „Tómka&Rómka przecywiónka”, wraz z Romanem Drzeżdżonem. 

01.04.2018 – rozpoczęcie drugiej kadencji (do 31.03.2023) na stanowisku dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

11.06.2018 – Zespół Ksztalcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. Wyróżnienie za propagowanie języka kaszubskiego „Ryngraf Witosława”. , 

Daniel Kalinowski, Adela Kuik-Kalinowska. Literatura kaszubska. Vademecum. Konstelacja literatów „Zymku”. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2018, s. 350-361.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.