Aktualności

Spotkanie Zarządu Oddziału ZK-P w Chwaszczynie

dodano dnia
Zdjęcie

We wtorek, 23 października w remizie spotkał się zarząd Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Chwaszczynie. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące z zakresu działalności statutowej stowarzyszenia. Omówiono następujące tematy: - zapewnienie konta bankowego dla oddziału - stan prac związanych z uzyskaniem osobowości prawnej - uruchomienie strony internetowej oddziału - sprawozdanie z udziału prezesa i wiceprezesa w uroczystości 100- rocznicy urodzin Jana Trepczyka - wnioski po ostatniej mszy świętej kaszubskiej, gazetka zrzeszeniowo- kościelna MAGIS - najbliższe planowane działania klubu ZK-P w Gdańsku – Osowej - pozytywne zaopiniowanie wniosku szkoły w Chwaszczynie o zakup strojów kaszubskich - omówienie pierwszych zadań w roku 2008 (Dzień Seniora- 6.01.2008 i Spotkanie Noworoczne- 20.01.2008) W spotkaniu udział wzięli wszyscy członkowie zarządu. Zapraszam do galerii zdjęć.

Czytaj więcej ››

Prapremiera "Małej Mszy Kaszubskiej"- Chwaszczyno

dodano dnia
Zdjęcie

Przed dwiema godzinami w kościele parafialnym w Chwaszczynie (gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie) zakończyła się msza św. z elementami języka kaszubskiego. Te msze są tradycją w chwaszczyńskiejparafii. Odbywają się one w każdą trzecią niedzielę miesiąca, o godz. 13.30.Od początku ich "dobrym duchem” jest ksiądz proboszcz Czesław Jakusz- Gostomski. Po kaszubsku wykonywane są części stałe mszy, czytania, modlitwa wiernych i wszystkie śpiewy. Każde spotkanie przygotowywane jest przez inną grupę z terenu parafii. Łącznie jest to ponad sto osób, w tym Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie (oddział w Chwaszczynie), które zainicjowało i koordynuje to przedsięwzięcie. Ta msza była wyjątkowa m.in. ze względu na wykonanie przez zespół Stolem, (którego kierownikiem artystycznym jest Alojzy Trella a prezesem i założycielem Leszek Makurat.)- Małej Mszy Kaszubskiej mojego autorstwa. Była to prapremiera. Utwór ten przeznaczony jest na chór mieszany 4-głosowy a’capella. „Stolem” wykonał go w transkrypcji na 2 głosy z akompaniamentem. Wykonanie podobało się uczestnikom mszy, o czym świadczyły oklaski na jej zakończenie. Czytania należały do Magdaleny Makurat i Justyny Górskiej, modlitwę powszechną przygotowała Barbara Herrmann- Myszk. Zespół zaśpiewał wraz zuczestnikami mszy następujące pieśni: „Kaszëbskô Rodzyn Królewô”- sł. Eugeniusz Pryczkowski,muz. Jerzy Stachurski; „Mariji séw”- sł. Eugeniusz Pryczkowski, muz. T. Fopke; „Mëmino dozéranié”- sł. T. Fopke, muz. Jerzy Stachurski; „Niebnô droga”- sł. Eugeniusz Pryczkowski, muz. Witosława Frankowska i „Chwaszczińskô Pani”- sł. Kazimierz Jastrzębski, muz. T. Fopke. Za miesiąc „w akcji” zobaczymy i usłyszymy strażaków i orkiestrę dętą- już teraz zapraszamy! Zajrzyjcie koniecznie do galerii!

Czytaj więcej ››

Jak wykorzystać muzykę w nauczaniu kaszubskiego?

dodano dnia

W sobotę, 20 września, w kościerskiej „szóstce” przeprowadziłem wykład na temat wykorzystania muzyki w nauczaniu języka kaszubskiego. Słuchaczkami były panie, nauczycielki- regionalistki z regionu Kaszub. Przedstawiłem najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie- także i tę stronę. Zapoznałem miłe audytorium z dostępnymi i niedostępnymi źródłami piosenek (śpiewniki) oraz pokazałem na przykładach dobre i złe praktyki wykonawcze u kaszubskich zespołów, wokalistów. Całość trwała ponad 2,5 godziny. Śpiewaliśmy wspólnie przy akompaniamencie akordeonowym m.in. kaszubskie „My Bonnie” . Wykład zorganizowany został przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach.

Czytaj więcej ››

Zasłużony dla Kultury Polskiej

dodano dnia
Zdjęcie

19 października, w Luzinie, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Na wniosek gminy Luzino otrzymały je osoby aktywnie działające na rzecz propagowania i rozwoju kultury i sztuki wśród lokalnej społeczności. Wyróżnione osoby mają duże zasługi w dziedzinie zachowanie tradycji i kultury Pomorza i Kaszub, języka kaszubskiego oraz szerzenia i kształtowania postaw patriotycznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży (ze strony ministerialnej). Wyróżnieni: - Genowefa Kasprzyk - radna gminy Luzino - Wiesław Szmidtka - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Publicznym w Luzinie - Marian Mielewczyk - nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie - Feliks Sikora - emerytowany nauczyciel, który obecnie pełni funkcję kustosza, opiekuna i współfundatora Muzeum Regionalngo w Luzinie - Tomasz Fopke - naczelnik wydziału Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. - Marek Brudzisz - z parafii pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie” Podczas uroczystości wystąpiła orkiestra dęta pod kierunkiem Jana Sucheckiego oraz chór „Lutnia”, który wykonał trzy utwory w języku kaszubskim, w układzie dyrygenta chóru: - „W kaszëbsczich stronach”- sł. i muz. ks. Antoni Pepliński, - „Teskniączka”- sł. Jan Karnowski, muz. Wacław Kirkowski, - „Òjcze nasz”- sł. i muz. T. Fopke To odznaczenie daje możliwość bezpłatnego odwiedzania większości polskich muzeów. Osobiście traktuję to wyróżnienie jako zachętę do dalszej pracy. Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››

Posłuchajcie wymowy!

dodano dnia

Oddajemy z Tadeuszem Korthalsdo waszej dyspozycji pierwsze 39. nagrań wykonań tekstów w mojej interpretacji. Milego słuchania! Spróbujcie sami! Zajrzyjcie do bazy i kliknijcie na kwadracik z ludkami...

Czytaj więcej ››

Utrwaliliśmy wymowę zawartości strony!

dodano dnia
Zdjęcie

Właśnie wróciłem z Połczyna(gm. Puck, pow. pucki, woj. pomorskie), gdzie Tadeusz Korthals, właściciel North Studio dokonał nagrańwymowy wszystkich tekstów zamieszczonychna stronie. Samo utrwalenie trwało nieco ponad dwie i pół godziny. Terazprzed Tadeuszem są jeszcze długie chwile,które trzeba poświęcićna obróbkę materiału. Jeszcze w tym tygodniudo Waszej dyspozycji przekażemy część tego materiału na stronę. North Studio specjalizuje się w produkcji muzyki kaszubskiej. Światło dzienne dzięki niemu ujrzały m.in. płytki „Kaszëbi na Godë II”, „Koncert Jubileuszowy z okazji 50 lecia ZK-P”, CD Plesty i Redzian. W trakcie wydawania jest najmłodsze „dziecko” studia- krążekz piosenkami biesiadnymi. Zapraszam do galerii!

Czytaj więcej ››

"Rumianie" w RKCH!

dodano dnia
Zdjęcie

Dzisiaj wieczorem gościłem na próbie chóru „Rumianie”. Zespół działa przy Miejskim Domu Kultury w Rumi pod dyrekcją pani Marzeny Graczyk. Chór specjalizuje się w wykonywaniu pieśni kaszubskich w układzie 3-gł. autorstwa dyrygentki. Oficjalnie przekazałem zaproszenie do wstąpienia w szeregi Rady Chórów Kaszubskich - zaproszenie zostało przyjęte. Członkowie chóru otrzymali upominki muzyczne, w tym Pierwszą Pasję Kaszubską. „Rumianie” są jednym z najmłodszych chórów kaszubskich. Liczą zaledwie trzy lata. Można było ich usłyszeć np. podczas Koncertu Pieśni Maryjnej w Wejherowie, w ostatnią niedzielę września br. Chór ten, wraz innymi, nowymi członkami Rady Chórów Kaszubskich (w tym „Kaszubkami” z Chwaszczyna)- uroczyście zostanie przyjęty do jej grona podczas najbliższejsesji Rady, 14 grudnia, o godz. 18.00. Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››

100- lecie urodzin Jana Trepczyka w Baninie

dodano dnia
Zdjęcie

Popołudniem wybraliśmy się do Banina (gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie), gdzie miejscowi zrzeszeńcy i miszewska podstawówka obchodzili 100. lecie urodzin Jana Trepczyka- znanego rodzimego działacza, poety i pieśniodzieja, klasyka kaszubskiej pieśni artystycznej. Całość uroczystości rozpoczęła się mszą św. W kościele w Baninie, potem od 17-tej impreza odbywała się w banińskiej „Podkowie”. Wprowadzono sztandary oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Baninie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Trepczyka w Miszewie. Powitano gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli rodziny Trepczyka, burmistrza gminy, jego zastępcy, wiceprzewodniczącego rady miejskiej oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych oddziałów zrzeszenia i innych organizacji, np. Remusowégo Kragu z Borzestowa. Mile zaskoczył wszystkich swoją obecnością Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prezentacje tego wieczoru dotyczyły twórczości Méstra Jana z Wejrowa. Recytowano jego wiersze, śpiewano pieśni. Gros pieśni wykonało Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka z Wejherowa- dawni jego uczniowie. Wręczono nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej i legitymacje nowym członkom ZK-P. Spotkanie zakończyła zabawa biesiadna przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Mirosława Sobisza z Przodkowa. Zapraszam do galerii!

Czytaj więcej ››

"Lutnia" w Kębłowie

dodano dnia
Zdjęcie

W Kębłowie (gm. Luzino, pow. wejherowski, woj. pomorskie) odbył się dziś odpust parafialny. Na zaproszenie ks. Krzysztofa Lorka, proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Jadwigi Śląskiej w sumie odpustowej uczestniczył chór „Lutnia”z Luzina, który wykonał kilka pieśni nabożnych po kaszubsku. Były to: - „Ojcze nasz” z Małej Mszy Kaszubskiej, autorstwa Tomasza Fopke - „Nôwikszô Nôdzeja”- sł. Eugeniusz Pryczkowski, muz. Jerzy Stachurski, układ: Tadeusz Formela - „Mëmino dozeranié”- sł. Tomasz Fopke, muz. Jerzy Stachurski, układ: Tadeusz Formela Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››

Po kaszubsku w Pruszczu Gdańskim

dodano dnia
Zdjęcie

Dzisiaj, wraz z żoną wzięliśmy udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego w Pruszczu Gdańskim. W pomieszczeniu pruszczańskiego domu kultury zrzeszeńcy wybrali nowe-stare władze na kolejną kadencję. Wśród gości byli kandydaci na posła do sejmu RP: wiceburmistrz Pruszcza Ryszard Świlski i Jan Kulas- radny wojewódzki. W części artystycznej uczestnicy spotkania wysłuchali nowych wierszy i tekstów piosenek kaszubskich mojego autorstwa. Kilka z nich, np. na melodię „O sole mio” i „My Bonnie” zaśpiewano wspólnie. Tutaj swoją premierę miała piosenka pt. "Pòmòc sąsedzkô". Zainteresowani mogli zaopatrzyć się w najnowszy tomik pt. „ESEMESË do Pana Bòga”. Spotkanie prowadził wiceprezes oddziału, Arkadiusz Goliński. Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.