Aktualności

Promocja książki „Zaczarowany dąb”. Luzino

dodano dnia
Zdjęcie

Wróciłem właśnie z promocji książki Feliksa Loszka Sikory. Nosi ona tytuł „Zaczarowany dąb. Legendy i opowieści o Ziemi Luzińskiej”. Przestronny hol Publicznego Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko- Pomorskichw Luzinie (pow. wejherowski, woj. pomorskie).zgromadził około stu miłośników twórczości F. L. Sikory, wieloletniego pedagoga, geografa, regionalisty i pisarza właśnie. Rozpoczęto od umiejscowienia Autora na honorowym miejscu. Potem chór gimnazjum wykonał dwie pieśni: „Gaude Mater: i„Strzód lesnych drzew”. Przed oczyma uczestników promocji obrazy zmieniały się jak w kalejdoskopie. O wartki przebieg imprezy zadbał prowadzący, dyrektor gimnazjum Kazimierz Bistroń, który z właściwą sobie swadą wprowadzał kolejne osoby i celnie puentował wystąpienia. Fragment książki w nader ciekawej interpretacji słowno-muzyczno- inscenizacyjnej zademonstrowała Genowefa Kasprzyk, miejscowy animator kultury i radna. Z kolejnych wystąpień na wyróżnienie zasługuje mowa księdza prof. Jana Perszona, ucznia F. Sikory, którywyjawił, że to właśnie bohaterowi wieczoru zawdzięcza swoja dalszą („po-podstawkówkową”), edukację. – Chyba nie chcecie go zmarnować!- miał powiedzieć rodzicom przyszłego profesora waląc przy tym pięścią w stół. Autor przedstawił genezę książki. Jej powstanie to zasługa jego wnuków, które także były obecne na promocji. Bohater wieczoruprzez kilkadziesiąt minut wpisywał dedykacje do „Zaczarowanego dębu”. Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››

15-lecie nadania imienia bibliotece. Szemud

dodano dnia
Zdjęcie

Wczoraj skorzystałem z zaproszenia i wziąłem udział w uroczystościach obchodów 15-lecia nadania imienia ks. dr. Leona Heyke Bibliotece Publicznej Gminy Szemud. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Szemudzie(pow. wejherowski, woj. pomorskie). Dalsza część spotkania miała miejsce w siedzibie biblioteki. Po powitaniu gości przez dyrektor Iwonę Piastowską (nie zawiodły władze kościelne, samorządów gminy i powiatu), młodzież Gimnazjum w Szemudzie przedstawiła zebranym biografię ks. Heyke. Program został ciepło przyjęty. Młodzież przygotował Stanisław Belgrau. Następne minuty należały do prof. Jowity Kęcińskiej, która odczytała referat pt. „Leon Heyke- Świętopełk literatury kaszubskiej”. Pani profesor zwróciła m.in. uwagę na pilną potrzebę dokonania przekładu na polski dzieł patrona, w tym poematu „Dobrogost i Miłosława”. Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów i inni goście, były kwiaty i gratulacje. W sposób szczególny uhonorowana została Irena Piastowska- wieloletnia dyrektor biblioteki, która otrzymała nagrodyfinansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na wniosek Starosty Wejherowskiego) oraz Wójta Gminy Szemud. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze.

Czytaj więcej ››

www.naszekaszuby.pl

dodano dnia

Przedstawiam Wam portal, propagujący od paru dobrych lat wiedzę na temat kaszubszczyzny: www.naszekaszuby.pl. Jego pomysłodawcą,właścicielem i adminem jestStanisław Geppert z Sopotu. Jak ważne jest to medium dla naszej rodzimej kultury świadczyć może fakt uhonorowania St. Gepperta Medalem Stolema- najwyższym kaszubskim wyróżnieniem dla "bożych szaleńców". Zachęcam do zgłębienia zawartości naszychkaszub. Z pewnością nie pożałujecie!

Czytaj więcej ››

Msza kaszubska w Chwaszczynie. Druhowie w akcji

dodano dnia
Zdjęcie

Dzisiaj,w kościele parafialnym w Chwaszczynie (gm. Żukowo, pow. kartuski, woj. pomorskie) odprawiona została msza św. z elementami języka kaszubskiego. Te msze są tradycją w chwaszczyńskiej parafii. Odbywają się one w każdą trzecią niedzielę miesiąca, o godz. 13.30. Po kaszubsku wykonywane są części stałe mszy, czytania, modlitwa wiernych i wszystkie śpiewy. Każde spotkanie przygotowywane jest przez inną grupę z terenu parafii. Łącznie jest to ponad sto osób, w tym Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie (oddział w Chwaszczynie), które zainicjowało i koordynuje to przedsięwzięcie. Mszy przewodzi, czyta Ewangelię po kaszubsku ks. Czesłw Jakusz- Gostomski- proboszcz parafii. Ta msza należała do druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chwaszczyna. Czytali: dh Leopold Rzeszewicz i dh Karol Dampc, śpiewał dh Tomasz Fopke. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Gminna Orkiestra Dęta działająca przy OSP Chwaszczyno pod kierunkiem druha Pawła Gruby.Wykonano następujące pieśni w języku kaszubskim w opracowaniach Pawła Gruby i Marka Gissel: „Serdecznô Matko” w tłum. Eugeniusza Pryczkowskiego; „Niebnô droga”- sł. Eugeniusz Pryczkowski, muz. Wacław Kirkowski; „Matko Bożô”- sł. Jaromira Labudda, muz. T. Fopke i „Kaszëbskô Królewô”- sł. i muz. Jan Trepczyk. Po mszy, przed kościołem orkiestra dała krótki koncert muzyki marszowej dla uczestników mszy. Wtedy też można było otrzymać drugi numer gazetki parafialno- zrzeszeniowej „Magis”, redagowanejprzez Ludmiłę Gołąbek- koordynatorkę mszy kaszubskich z ramienia chwaszczyńskiego ZK-P. W grudniu oprawę mszy przygotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tuchomiu- zapraszamy! Zajrzyjcie do galerii!

Czytaj więcej ››

„Nadolanie” w RKCH! Perełka Północy

dodano dnia
Zdjęcie

Wróciłem właśnie z Centrum Kultury w Gniewinie (pow. wejherowski, woj. pomorskie), gdzie wziąłem udział w próbie zespołu „Nadolanie”. Ich nazwa pochodzi od Nadola, niedalekiej wsi znanej ze skansenu- zagrody gburskiej. Jest to grupawokalna z małym składem akompaniującym (akordeon, trąbki, diabelskie skrzypce, burczybasy, mandolina). Podstawowy akompaniament należy do Ryszarda Okroja- akordeonisty. Rządzą jednak panie. Kierownikiem „Nadolan” jest Jadwiga Warmbier a kierownictwo artystyczne sprawuje Ilona Kowalczyk. Dorośli, młodzież i dzieci (najwięcej z sąsiedniego Brzyna) spotykają się na próbach dwa razy w tygodniu, w Gniewinie i w nadolskiej remizie. Energiczna pani dyrygent po zarządzeniu przerwy w próbie mówi: - Śpiewamy na dwa i trzy głosy. Sama układam nuty na chór. Wjego repertuarze jest wiele pieśni, piosenek kaszubskich. Są także i np. ukraińskie, których żywiołowe wykonanie przyprawia o dreszcze.- Zawsze mnie przy słuchaniu tego utworu przechodzą ciarki- mówi Zdzisław Warmbier, który wraz ze mną przysłuchuje się pracy śpiewających. „Nadolanie” rozpoczęli działalność artystycznątrzy lata temu- kontynuuje pan Zdzisław- dużą rolę miał w tym Waldemar Szczypior (kapelmistrz, animator kultury) z Góry Pomorskiej, który zaprosił ich do występu w tej wsi. Złożyłem zespołowi propozycję wstąpienia do Rady Chórów Kaszubskich. Została przyjęta. Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››

„Discantus” w RCHK. Najmłodsi w rodzinie

dodano dnia
Zdjęcie

Dzisiaj, po południu spotkałem się z członkami chóru mieszanego „Discantus” z Gowidlina (gm. Sierakowice, pow. kartuski, woj. pomorskie). W gościnnym (acz nieco zimnym), wnętrzu gowidlińskiej świątyni przedstawiłem śpiewakom działalność Rady Chórów Kaszubskich i zaprosiłem chór do jej grona. Propozycja ta spotkała się z akceptacją. „Discantus” jest zespołem młodym - Pracujemy razem niespełna rok. Skład zespołu przez ten czas kilka razy się zmienił- powiedział Sławomir Bronk, dyrygent chóru. Chór jest młody także ze względu na jego członków. Średnia wieku śpiewających to nieco ponad dwadzieścia lat. Zespół świetnie radzi sobie ze śpiewaniem w języku kaszubskim. Dali tego dowód chociażby podczas V Zjazdu Śpiewaków Kaszubskich w Redzie, w sierpniu tego roku. Niedawnozaprezentowali się podczas cieszącego się renomą ogólnopolskąFestiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Ormińskiego w Rumi. Teraz pracują nad kolędami. - Zaproszeni zostaliśmy na przegląd kolęd organizowany pod koniec tego roku przez stowarzyszenie „Morzanie” z Dębogórza. Damy koncert m.in. w Kartuzach- wyjawia dyrygent. Oficjalne przyjęcie chóru w skład Rady nastąpi podczas jej najbliższej sesji, 14 grudnia w Wejherowie. Zapraszam do galerii zdjęć.

Czytaj więcej ››

VI Dyktando kaszubskie w Sopocie

dodano dnia
Zdjęcie

W Zespole Szkół nr 3 w Sopocie dzieci, młodzież i osoby dorosłe zmagały się dziś z kaszubską ortografią. Dyktando, zorganizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego zgromadziło ponad stu uczestników, którzy pisaliw kilku kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, dorośli, używający zawodowo języka(np. nauczyciele) oraz mistrzowie (zwycięzcyz poprzednich 5-ciu edycji). Pracami komisji oceniającej kierowała dr Róża Wosiak- Śliwa z Uniwersytetu Gdańskiego. Całość prowadził prezes sopockiego oddziału ZK-P, Aleksander Gosk. Piszący pracowali nad tekstami ks. dra Bernarda Sychty. Tekst ze sztuki „Spiącé wojsko” dyktowała mistrzom Danuta Pioch. O tytuł Arcymistrza Kaszubskiej Pisowni stanęło w szranki jedenaścioro zwycięzców poprzednich dyktand. Arcymistrzynią została Iwona Makurat. Drugie miejsce w tej kategorii zajął Tomasz Fopke, a trzecie Elżbieta Bugajna. Impreza ma charakter wędrujący. - Za rok jej gospodarzem będzie Kościerzyna- powiedziała Wanda Lew- Kiedrowska, pomysłodawczyni i organizatorka dyktanda. Zapraszam do galerii.

Czytaj więcej ››

Z sieci o stronie

dodano dnia

Na http://www.kaszubia.com/ znalazła się informacja na temat tej strony. "Kaszubia" jest dziełem Marka Kwidzińskiego z Hamburga, niestrudzonego propagatora i popularyzatora języka kaszubskiego, zwłaszcza przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje komputeri internet. Zachęcam do odwiedzenia tej strony.

Czytaj więcej ››

Medal dla Danuty Stenki

dodano dnia
Zdjęcie

Dzisiaj, w samo południe w sali Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku wręczono Medal im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”. Jego laureatką została Danuta Stenka, aktorka, znana chociażby ze świetnej roli z„Bożej podszewki”. Danuta Stenka nie kryła wzruszenia. Podkreśliła ogromną wagę, jaką przywiązuje do miejsca swego pochodzenia (Gowidlino, gm. Sierakowice, pow. kartuski, woj. pomorskie)i podziękowała wszystkim, a w sposób szczególny swojej rodzinie za obecność podczas tej uroczystości. – Poświęciliście dla mnie swój wolny czas, a ja wiem ile to znaczy - powiedziała. Medal „Poruszył wiatr od morza” przyznawany jest przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego dorocznie osobom, zespołom osób lub instytucjom działającym poza terenem Pomorza na rzecz tego regionu i działalnością swą wnoszącym wkład w kulturę lub gospodarkę regionu pomorskiego. Uhonorowania dokonał Artur Jabłoński, prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego, które było głównym organizatorem uroczystości. Współpracowali przy tym: Nadbałtyckie Centrum Kultury i Klub Studencki POMORANIA. Laudację laureatki wygłosił Zbigniew Jankowski, również kaszubski aktor, który także jest poetą i tłumaczem (przetłumaczył na kaszubskinp. „Tryptyk Rzymski” Karola Wojtyły). Po dokonaniu aktu wręczenia nastąpiły gratulacje. Składali je przedstawiciele samorządów, oddziałów ZK-P i inni goście. Na część artystyczną złożył się koncert piosenek „warszawskich” w moim tłumaczeniu. Miałem przyjemność wykonać je przy akompaniamencie fortepianowym Witosławy Frankowskiej. (Tekstyznajdziecie na stronie). Na uroczystość wydana została specjalna broszura informacyjna. Całość prowadziła Renata Peplińska.

Czytaj więcej ››
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.